JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICA

Izjava o pristupačnosti

Javna vatrogasna postrojba Garešnica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica koje se nalazi na adresi http://www.jvp-garesnica.hr/ 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Javne vatrogasne postrojbe Garešnica http://www.jvp-garesnica.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike. Određene slike sadrže tekst a nisu logotip. Preporuka je slikama dodati opis, te tekst ispisivati u HTML-u.
  • Poveznice. Dio poveznica u naslovima nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja. 
  • Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana.

Javna vatrogasna postrojba Garešnica radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 05. studenog 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne vatrogasne postrojbe Garešnica.

Izjava je zadnji put preispitana 05. studenog 2020. Javna vatrogasna postrojba Garešnica redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Garešnica korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Matije Gupca 136, 43280 Garešnica

Tel: +385 (0)43 445 562

E mail: jvp.garesnica@bj.t-com.hr 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

navalno_jvp_garesnica_604 zeljko_andjal_1789 img_9379 malo_navalno_jvp_garesnica_608
VATROGASCI
DSC00758 mala
CENTAR 112
112-sos manji
Arhiva