JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICA

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2016.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna vatrogasna postrojba Garešnica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

jvp_garesnica_posavina_2014_05 navalno_jvp_garesnica_607 autocisterna_jvp_garesnica_1646 jvp_garesnica_posavina_2014_17