JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICA

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2016.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna vatrogasna postrojba Garešnica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

vjezba_skola_garesnica15_2584 sasa_glavas_2033 igor_nemet_1782 dejan_stimac_1797